Türkçe-Anadil Eğitimi (0)

Türkçe-Anadil Eğitimi

TÜRKÇE (ANA DİL)

Türkçe etkinliklerimiz ile çocuklarımızın Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamak, sözcük dağarcıklarını geliştirmek ve iletişim becerilerini artırmak için Öğretmenlerimiz tarafından milli eğitimin müfredatına uygun planladığımız etkinliklerdir. 

Türkçe etkinliklerinin amacı; çocuklarımızın Türkçeyi düzgün kullanmasını, sesleri çıkarabilmesini, farklı söz dizimsel yapıları anlama ve kullanmasını, dinleme becerilerini kazanmasını, duygu ve düşüncelerini sözel ve sözel olmayan yollarla ifade etmesini, ses tonunu ayarlamasını ve sözcükleri doğru üretmesini sağlamaktır.

Bunların yanı sıra Türkçe etkinliklerinin önemli işlevlerinden birisi çocukların kitaplara karşı olumlu tutum geliştirmelerini desteklemek ve kitap sevgisini aşılamaktır.

Türkçe dil etkinlikleri şunlardır;

 

1) Hikâye Öncesi Etkinlikler

2) Hikâye Anı Etkinlikler

3) Hikâye Sonrası Etkinlikler

 

HİKÂYE ÖNCESİ ETKİNLİKLER

Hikâyeyi anlatmaya başlamadan önce çocukları hikâyeye hazırlamak gerekmektedir. Hikâyede geçen bazı kavramların, kelimelerin açıklanması çocuğun hikâyeyi daha iyi kavraması için faydalıdır. Hikâye öncesi faaliyetlerin çok kısa, basit ve çocuğun söyleyebileceği, anlayabileceği şekilde olmasına dikkat edilmelidir. Hikâye öncesi etkinlik örnekleri şunlardır:

1) Parmak Oyunu

2) Şiirler

3) Bilmeceler

4) Tekerlemeler

HİKÂYE ANI ETKİNLİKLER

Çocukların en sevdiği etkinliklerden birisi hikâye anlatmak ve dinlemektir.

Zengin bir hayal gücüne sahip olan çocuk hikâyeler yolu ile düşünmede esneklik kazanmaktadır.

Kavram gelişiminde ve dil gelişiminde hikâyelerin önemli bir yeri vardır.

Çocuklar hikâye dinlerken bildikleri sözcüklere yenilerini de katarak kelime dağarcıklarını da geliştirirler.

Doğru söylenilen sözcükler yolu ile dili iyi kullanma olanağını elde ederler.

Çocuklar hikâye dinlerken ya da anlatırken;

Birlikte oturma, dinleme, arkadaşlarına saygı, fikir alışverişi yapma gibi alışkanlıklar kazanırlar.

HİKÂYE SONRASI ETKİNLİKLER

A) Yaratıcı Dramatizasyon

Çocuklara anlatılan bir hikâyenin ya da çocuklar tarafından yaratılan bir hikâyenin onların içlerinden geldiği gibi söz ve hareketlerinin bir arada kullanılarak canlandırılmasıdır.

Yaratıcı dramatizasyon çocuğun sözlü anlatımının gelişmesinde önemli rol oynamaktadır.

Dramatizasyon sırasında yüzü ve vücudu sözlerin anlamına göre hareketlendirmeye çalışırlar.

Yaratıcı dramatizasyon şu etkinliklerden oluşur.

1) Dramatik Oyun

2) Taklidi Oyun

3) Hikaye Oluşturma

 

B) Pandomim

Yalnız işaret ve hareketlerle oynanan sözsüz oyundur. Çocuklar uygulama sırasında hiç konuşmadan herhangi bir olayı işaretle, el-kol ve vücut hareketleriyle anlatmaya çalışılır.

Çocuklar Pandomim ortamı içinde geçmiş yaşantılarını hatırlamak için dikkatlerini yoğunlaştırırlar. Gördüklerini hatırlamaya çalışırlar ve zihinsel olarak bütün bunları resimleyip şekillendirirler.

Böylece zihin gelişimi desteklenmiş olur.

 

 

TÜRKÇE (ANA DİL) ATÖLYELERİ

Öğrencilerimizin anadillerini öğrenme, etkili kullanma ve kendilerini ifade etme gibi yetkinliklerini geliştirmek amacıyla anaokulumuzdaki bütün yaş düzeyleri için hazırlanan Türkçe(Anadil) atölyeleri beş farklı yeterliliği geliştirmektedir.

SUNUM ATÖLYESİ

Belirlenen konularda açıklanan plan ve yönergelere bağlı olarak öğrenciler sunum yaparlar. Yapılan sunumlarla öğrencilerin sorumluluk bilinci, inceleme ve araştırma yapma, teknolojiyi kullanma, konuşma, kendini öz güven içerisinde yazılı ve sözlü ifade edebilme becerilerinin geliştirilmesi amaçlanır.

YAZMA ATÖLYESİ (Okuma Yazmaya Hazırlık)

Öğrencilerin ilköğretim döneminde çok işine yarayacak olan yazılı ifade becerilerini geliştirmeyi hedefleyen, aynı zamanda “deneme, fabl, masal, öykü, şiir, söyleşi” gibi edebiyat türleriyle tanışması, bu türlerde yetkinlik kazanması ve yazarlık yolunda önünün açılmasını öngören bir Okuma Yazmaya Hazırlık atölyesidir. 

Anasınıflarında uygulanan bu atölyeye devam eden bir öğrenci ilköğretime başladığında sorunsuzca hedefine ilerleyebilecektir..

METİN ATÖLYESİ

Öğrencilerin okuma, okuduğunu anlama ve yorumlama becerilerini ve kelime hazinesi, edebiyat zevki, eleştirel düşünme gibi yeteneklerini geliştirmek amacıyla hazırlanmıştır. Anasınıfları için planlanan Atölye ’de temel amaç, öğrencinin okuma becerilerini geliştirmektir. 

Aynı zamanda metinlerde yer alan sorularla öğrencinin eleştirel düşünme becerilerini geliştirmeyi hedefleyen, edebiyat dünyamızın her türlü rengine sahip yazar ve şairlerini onlara tanıtan, her renkten bir kazanıma ulaştırmayı amaçlayan bir kurgudur.

Bu atölyeye devam eden bir öğrenci (öykü, şiir, deneme, fabl, masal, mektup, anı, makale) ile tanışmış, incelemiş, yazarlar ve şairlerin hayatını ve edebiyat değerini öğrenmiş olur.

OKUMA ATÖLYESİ

Belirlenen güdümlü okuma kitaplarının merkeze alındığı bir atölyedir.

Bu çalışmayı “atölye ”ye çeviren etken, öğrencinin salt kitap okuması değildir.

Güdümlü kültür kitapları belirlenirken; öğrencileri kitapla bütünleştirmek, kitaba eleştirel yaklaşmak, bazen yazarıyla tanışarak söyleşi yapmak bazen de kitapla ilgili drama çalışmalarına katılmak hedeflenmiştir.

Her kitabın bitiminde öğretmen en az 1 ders saatinde okunan kitapla ilgili beyin fırtınası yaptırır.

Bu eylemde öğrenci, farklı bir gözle kitaba ve yazarına bakmayı; olayları farklı bir pencereden izlemeyi öğrenir.

MÜZAKERE ATÖLYESİ

Öğrencilerin uzlaşı kültürü kazanmalarını hedefleyen bir atölyedir.

Bu atölyede hazırlanan senaryoların,  öğrenciler tarafından konuşarak, iş birliği içinde, anlaşmayla sonlandırılması beklenmektedir.

Atölye 5. ve 6. Yaş grupları seviyesinde uygulanmaktadır.

 

Etiket Anahtar

#okulunagüven #hijyen #dikili #anaokuludikili #dikilianaokulu #sağlık #maske #mesafe dikiliozelmucitcocuklaranaokulu #ozelmucitcocuklaranaokulu  #temizlikşart #temizlik #özader #anaokulu #kreş #Türkiye #izmir #okulöncesieğitim