Okuma Yazmaya Hazırlık (0)

Okuma Yazmaya Hazırlık

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK

 

Okuma-yazmaya hazırlık çalışmaları ilköğretime hazırlık çalışmalarının içerisinde yer alan ve çocukların ilköğretime geçişini kolaylaştırmak, hazır bulunma düzeylerini artırmak amacıyla yaptığımız etkinliklerdir. Okuma ya da yazma öğretmek amacını taşımamaktadır. Programımızda okuma ve yazma öğretimi yoktur.

Küçük ya da büyük gruplar halinde gerçekleştirdiğimiz etkinliklerdir. Çocuklarımızın ilgi ve gelişim özelliklerini dikkate alınarak bireysel olarak da hazırladığımız etkinliklerdir.

İlköğretime hazırlık çalışmaları; çocuklarımızın anaokuluna devam ettiği süre boyunca (3-5 yaş) sosyal-duygusal, fiziksel, bilişsel, dil ve öz bakım becerileri gibi tüm alanlarda eşit şekilde desteklendiğimiz çalışmaların bir bütünüdür. Bu alanda, alanlarında uzman öğretmenlerimiz tarafından yapılan çalışmalar çocuklarımızın anaokuluna başladığı ilk günden itibaren tüm gelişim alanlarını kapsar ve birbiri üzerine eklenerek devam eder. Çocuğumuzun bir beceriyi tam anlamıyla kazanabilmesi için uzun yıllara ihtiyaç vardır. Başka bir deyişle, ilköğretime hazırlık çalışmaları genel anlayışın aksine, sadece anasınıflarında okuma-yazmaya hazırlık etkinlikleri içinde yapılan bir senelik çalışmalar değildir. 3-5 yaş programımızın bütünü aynı zamanda ilköğretime hazırlık programıdır. Okul olgunluğu ancak bu şekilde kazanılabilir.

Okuma yazmaya hazırlık çalışmaları ilköğretime hazırlık çalışmalarının içerisinde yer alan ve çocuklarımızın ilköğretime geçişini kolaylaştırmak, hazır bulunma düzeylerini artırmak amacıyla yaptığımız etkinliklerdir. Kesinlikle okuma ya da yazma öğretmek amacını taşımamaktadır. Programımızda okuma ve yazma öğretimi yoktur. Harfleri göstermek ve harfleri yazdırmak da yoktur.

Okuma-yazmaya hazırlık çalışmaları sadece masa başında yapılan kitap/kavram/çizgi çalışmaları olarak değerlendirilmemelidir. Aksine, bu çalışmaları birçok farklı etkinlik türü ile (sanat, drama, müzik, oyun vb.) gerçekleştiriyoruz.

Okul öncesi eğitim kurumu olarak amacımız okuma ve yazma öğretmek değil çocuklarımıza ilköğretimde okuma ve yazmayı hızlı öğrenebilmeleri için gereken ön becerileri kazandırmaktır. Çocuklarımızın öncelikle, okuma-yazmanın gerekliliği ve gerçek yaşam ile ilişkisini anlamaları önemlidir. Böylece çocuklarımızın okuma-yazmaya ve okula karşı olumlu bir algı geliştirmeleri desteklenecektir. Okuma-yazma için çocuklarımızda farkındalık yaratmak ve heveslendirmek için yapılacak çalışmaların amacına ulaşabilmesi açısından bizim için son derece önemlidir.

 

Aşağıda verilen örnekler ilköğretime hazırlıkta temel olan becerilerin gelişimini desteklemeye yöneliktir:

1. Görsel Algı Çalışmaları

El-göz koordinasyonu, şekil-zemin ayrımı, şekil sabitliği, mekânda konum, mekânsal ilişkiler hız, vb.

2. İşitsel algı çalışmaları (Fonolojik duyarlılık)

Dinleme, konuşma, sesleri hissetme, ayırt etme, aynı sesle başlayan ve biten kelimeler üretme vb.

3. Dikkat ve hafıza çalışmaları (Benzerlikleri ve farklılıkları bulma, akılda tutma, hatırlama vb.).

4. Temel kavram çalışmaları (Program kitabındaki kavram listesinde bulunan ve gerekli görülen diğer kavramlar ile ilgili çeşitli çalışmalar).

5. Problem çözme ve tahmin çalışmaları.

6. Kalem kullanma ve el becerisi çalışmaları (kalemi doğru tutabilme, kalem kontrolü ve doğru kullanabilme, bunlara ek olarak çizme, boyama, kesme, katlama, yoğurma, yapıştırma vb.).

7. Öz bakım becerilerini geliştirme çalışmaları.

8. Güven ve bağımsız davranış geliştirme çalışmaları.

9. Sosyal-duygusal olgunluk geliştirme çalışmaları.

10. Okuma-yazma farkındalığı ve motivasyon geliştirme çalışmaları.

11. Duyu eğitimi çalışmaları.

 

Etiket Anahtar

#okulunagüven #hijyen #dikili #anaokuludikili #dikilianaokulu #sağlık #maske #mesafe dikiliozelmucitcocuklaranaokulu #ozelmucitcocuklaranaokulu  #temizlikşart #temizlik #özader #anaokulu #kreş #Türkiye #izmir #okulöncesieğitim