Müzik (0)

Müzik

OKUL ÖNCESİ MÜZİK EĞİTİMİ

Neden Müzik Eğitimi?

Okul öncesi Eğitiminde müzik eğitiminin ayrı ve önemli bir yeri vardır.

Eğitim hayatının sürekli başarısı için müzik eğitimine yeterli gerekli değer ve yer verilmelidir.

Müziğin çocuklar üzerindeki etkileri

Konsantrasyon becerileri

Çocuklarımızın aldıkları müzik eğitimiyle, konsantrasyon becerileri, müziğin beynin birden fazla alanını aktive etmesinden dolayı dikkat süreleri ve dikkat becerileri ile doğru orantılı olarak artar.

Yapılan araştırmalara göre çocukların uyaranlarını ayırt edebilme diğer çocuklara göre daha başarılı oldukları gözlemlenmiştir.

Solunum yolları

Şarkı söylerken solunum kontrolü ve sağlıklı akciğer gelişimi oluştuğu gibi zihin kas uyumu da olumlu etkilenmektedir.

Beyin gelişimi

Erken müzik eğitimi, özellikle piyano dersleri çocuklarımızın beyinlerindeki işlem merkezlerini geliştirir.

Okuldaki performans

Hayatında müzik ve müzik eğitimi olan çocuğun matematik ve dil alanında daha başarılı oldukları gözlemlenmiştir.

Müzik aleti çalmak, düzenli olarak bu konuda çalışıyor olmak çocuğumuzun hafızasını güçlendirir ve çalışma disiplinini pekiştirir.

Müzik aleti çalmak sadece beyini uyarmakla kalmaz, çocuğumuzun stres düzeyini de düşürür.

Dinleme alışkanlığı

Özellikle 3 yaş ve sonrasında dinleme ve sessiz kalma alışkanlığı kazanmasını sağlar.

Sosyalleşme 

Özellikle grup ile yapılan eğitimler, çocuğumuzun sosyalleşmesini sağladığı gibi sesini kullanmayı, uyum sağlamayı, denetlemeyi, grup içinde sesini kullanmasını öğretir.

Özgüven gelişimi

Disiplin, adaptasyon, rahatlama, özgüven, sorumluluk duygusu gibi kişisel özelliklerini geliştirir.

Müzik eğitimi ile çocuklarımıza kazandırdıklarımız:

Müzik, öncelikle okul ve okul öncesi dönemde çocuklarımıza şarkı ve tekerlemeler yolu ile dil gelişimlerine katkı sağlar.

Bunun yanında müzikal etkinlikler de çocuklarımızın yaratıcılığına yaratıcılık katar.

Araştırmaların sonucundan yola çıkarak çocuklarımıza genel olarak klasik müzik ve çocuk şarkıları dinletiyor çocuklarımızın kelime dağarcığını olumsuz etkileyecek müziklerden kaçınıyoruz.

Okuma yeteneği

Yapılan araştırmalara göre, müzik eğitimi alan öğrencilerin almayan öğrencilere oranla daha hızlı ve hatasız okudukları açıklanmıştır.

Notaları doğru seslendiren çocukların da harfleri doğru seslendirme oranın daha yüksek olduğu görülmüştür

Mucit Çocuklar Anaokulu olarak müzik eğitimimizde çocuklarımızda motor becerileri geliştirmek, müziği duyduklarında, işitme, dokunma, ritim tutma, ses taklidi gibi birden fazla fonksiyonu aynı anda geliştirmek, bilişsel yeteneklerini de geliştirmelerine katkıda bulunmak İlerleyen zamanlarda da müzikal yeteneğin ortaya çıkmasını ve o alanda daha kolay kavrayıp, ilerlemesini sağlamak, ayrıca seçilen müzik aletine göre özellikle ince motor becerileri gelişirmelerini sağlayarak çocuklarımızın sanat yoluyla gelişimlerini desteklemeyi hedefliyoruz

 

Etiket Anahtar

#okulunagüven #hijyen #dikili #anaokuludikili #dikilianaokulu #sağlık #maske #mesafe dikiliozelmucitcocuklaranaokulu #ozelmucitcocuklaranaokulu  #temizlikşart #temizlik #özader #anaokulu #kreş #Türkiye #izmir #okulöncesieğitim