Drama Eğitimi (0)

Drama Eğitimi

OKUL ÖNCESİ DRAMA EĞİTİMİ

Neden Drama?

Drama Eğitiminin Önemi ve Gerekliliği

Çağdaş eğitim yaklaşımdan yola çıkarak çocuklarımızı öğrenme sürecinde etkili kılmak, yaparak ve yaşayarak öğrenmelerine olanak sağlamak, kendilerini gerçekleştirmelerine, yaratıcı, üretken birer birey olmalarına, başkalarıyla olumlu, sosyal ilişkiler kurmalarına ve tüm yönleriyle gelişmelerine katkıda bulunmak için drama dersimiz kurumumuzda önemli yer teşkil etmektedir.

Bir eğitim yöntemi olarak dramanın amacı, çocuğun doğuştan var olan yaratıcılığını geliştirmektir.

Drama, çocuğun kendini özgürce ifade etmesinde, demokratik, hoşgörülü, bir kişilik geliştirmesinde, işbirliği yapabilmesinde ve kendini tanımasında etkili bir yöntem olarak düşünülmektedir.

Eğitim amaçlarının gerçekleştirilmesi için çocuklarımıza istenilen davranışları, alışkanlıkları ve tutumların kazandırmak için uygun eğitim tekniklerini kullanarak onları yaşama hazırlamak ve kendine güvenen bireyler olarak yetişmelerine olanak sağlıyoruz.

 

Etiket Anahtar

#okulunagüven #hijyen #dikili #anaokuludikili #dikilianaokulu #sağlık #maske #mesafe dikiliozelmucitcocuklaranaokulu #ozelmucitcocuklaranaokulu  #temizlikşart #temizlik #özader #anaokulu #kreş #Türkiye #izmir #okulöncesieğitim