İngilizce Dil Eğitimi (8)

İngilizce Dil Eğitimi

DİL ATÖLYELERİ

Anaokulumuz Dil Atölyelerinde; her öğrencinin kendisini düzgün ifade edebilmesi, anadilini iyi kullanabilmesi, kelime hazinesini geliştirmesi, anlama becerisini geliştirerek sosyalleşmesi doğrultusunda titiz çalışmalar yapılmaktadır.

Bu atölyeler sayesinde ana dilini iyi öğrenen çocuk ikinci bir dili daha iyi kavrar ve öğrendiklerini unutmaz.

OKUL ÖNCESİ İKİNCİ DİL EĞİTİMİ

İkinci dilin çocuğa verilebilecek en erken dönemde verilmesi, dilin öğrenilmesi açısından önemlidir.

 Yapılan araştırmalara göre çocuklar ne kadar erken yaşta yabancı dil öğrenimine başlarsa bu alanda ileri yaşlarda (6 yaş sonrası) başlayanlara oranla daha çok başarılı ve dil hâkimiyeti gelişmiş bireyler olurlar.

İkinci bir dili en kolay ve doğru yollarla öğrenmeleri için 6 yaş öncesinde o dil konusunda eğitime başlamak büyük avantaj sağlar.

Bu dönem çocukların dinleme becerilerinin en esnek olduğu, öğrenmek için en fazla istek ve merak duydukları ve öğrenme isteklerinin de en yüksek olduğu dönemdir.

Çocuklar için 3-6 yaş arası dönem yabancı dil öğrenme açısından sihirli zaman olarak nitelendirilebilir. Çünkü doğumdan 6 yaşına kadar çocuğun beynindeki algılama mekanizması çok aktiftir. 

 Okul öncesinde yabancı dil öğretiminin amacı sadece çocuğa yabancı dili ana dilini öğrendiği gibi edindirmek değil, öncelikle farklı dillere ve kültürlere karşı saygılı ve hoşgörülü olmasını sağlamaktır

 

İNGİLİZCE DİL EĞİTİMİMİZ

İngilizce programımızda, Oxford Üniversitesi'nin hazırladığı okul öncesi İngilizce programını ve kitaplarını kullanmaktayız. 

Oxford Üniversitesi'nin bütün dünyada başarı ile kullandığı eğitim yöntemlerini kullanarak çocuklarımız çok hızlı ve eğlenceli bir biçimde İngilizce öğrenmektedirler. 

İngiltere'de Anaokullarında etkin şekilde kullanılan Oxford programı ve kitapları  başarılı bir şekilde kullanılmaktadır. 

Bu programın içerisinde her öğrencinin takip ettiği İngilizce ders kitapları, İngilizce Portfolio, İngilizce Big Book Hikâye Kitapları, İngilizce oyunlar ve interaktif CD, kukla ile drama, İngilizce çizgi filmler, flashcard'lar, İngilizce şarkılar ile çocuklarımız çok hızlı ve etkin bir şekilde İngilizce öğrenmektedirler.

Çocuklarımız İngilizceyi anadilleri gibi aksansız şekilde öğrenmektedirler. 

İngilizce Öğretmenlerimiz, Oxford eğitim metodlarıyla ilgili seminerlere katılmaktadır.

Atölyeye kayıt olan çocuklarımız eğitim yılının sonunda  Sertifikalarını almaya hak kazanacaklardır.

Yapılan pek çok araştırma 0-6 yaş döneminin yabancı bir dil öğrenmede oldukça önemli ve kritik bir dönem olduğunu ve bu dönemin etkin bir biçimde değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır.

Ayrıca araştırmalar, erken yaşta öğrenilen yabancı dilin çocuğun, matematik, ana dil ve sosyal bilgiler alanlarında da başarılı olmalarını sağladığını da ortaya koymuştur.

Bu nedenle İngilizce eğitimi programımızda önemli bir yer tutmaktadır.

Öğretmenimiz okulumuzda çocuklarımıza her gün İngilizce eğitim vererek, çocuklarımızın dil yatkınlıklarını arttırarak, ilköğretim dönemi için sağlam bir temel oluşturmayı amaçlanmaktadırlar.

Okulumuzda uyguladığımız İngilizce eğitiminde ‘Bütünsel Dil Yaklaşımına’ dayalı yöntem ve teknikler kullanılmaktadır. Bütünsel Dil Yaklaşımında İngilizce, anaokulu temel programıyla eşgüdüm sağlayarak, çocukların kendine özgü gelişim ve öğrenme özellikleri göz önüne alınarak, çocukların yaş gruplarına uygun oyun ve etkinliklerle verilmektedir.

Özellikle oyun ile yabancı dil öğretimi, dil gelişiminin temelini oluşturan dinleme, taklit etme, kavram oluşumu gibi becerilerin gelişimine yardımcı olmaktadır.

 

Neden bebekler ve çocuklar İngilizce öğrenmelidir?

Araştırmalar, insan beyninin 6 yaşına kadar önemli oranda gelişimini tamamladığını ortaya koymuştur.

Çok küçük yaşta ikinci bir dil öğrenmek çocuğun beynindeki duygusal bölge ve zekaya giden yolları geliştirir.

Doğru bir metotla sunulduğu takdirde yabancı dil öğrenimine ne kadar erken yaşta başlanırsa, öğrenme o kadar kolay ve doğal olur.

Ne kadar geç başlanırsa, ana dili gibi konuşan birinin gramer hâkimiyeti ve aksanına sahip olması o kadar zorlaşır.

Erken yaşta İngilizce öğrenimi, çocuğun okulda İngilizce derslerinde başarılı olmasına yardım edeceği gibi çocuğun dil öğrenmekten de zevk almasını da sağlayacaktır.

 

Henüz kendi dilini tam olarak konuşamayan çocuğa ikinci bir dili öğretmenin bir anlamı var mıdır?

Evet, hem de çok.

İki dili duyan çocuk, bu iki dili de anlayarak büyür.

Bir bebeğin üç, dört dil ile büyümesi ve hepsini anlaması hiç görülmemiş bir şey değildir.

Araştırmalar, çocuğun duyduğu dilleri bir birinden ayırt edebileceğini göstermiştir.

Erken yaşta değişik diller öğrenmek, çocuğun zeka kapasitesini de geliştirir.

Ayrıca, çocuk gelişim uzmanları değişik diller öğrenmenin çocuğun matematiksel ve bilimsel kabiliyetini geliştirmesinde büyük yardımı olduğunu kanıtlamıştır.

Anaokulu döneminde yabancı dil eğitimi alan çocukların okul hayatında derslerinde de başarılı oldukları görülmektedir.

 

3-6 YAŞ İNGİLİZCE

Küçük yaştan itibaren İngilizce eğitimi alan bir çocuğun İngilizcesi nasıl olur?

Bunu 3 yaşından itibaren 6 yaşına kadar hayal edin. 3 yıl boyunca, her gün 2 derse girecek. Oyunlar oynayacak, şarkılar söyleyecek ve arkadaşları ile eğlenceli bir şekilde zaman geçirecek. İngilizce öğretmeni kültürü ve onun aksanı ile bu eğitimi tamamlayacak.

Sizce bu çocuk  birinci sınıfa başladığında İngilizcesi nasıl olur?

Sonraki yıllarda karşısına çıkan Yabancı dil eğitimi ve sınavlarında farkını ortaya koyar mı?

ZEKÂYA KATKISI

Çocukların küçük yaşlarda yeni bir dil öğrenme yetenekleri yetişkinlere göre çok daha yüksektir.

Özellikle okul öncesi eğitimde yabancı bir dili öğrenmeye başlaması, çocuğun hem dil hem de zihinsel gelişimine büyük katkı sağlamaktadır.

3 - 6 yaş döneminde, çocuğun beynindeki algılama gücü çok aktiftir ve bu gücün yardımıyla dil otomatik olarak beyne kaydedilmektedir.

Zihinleri bir yetişkin kadar çok bilgiyle dolmadığından öğrendiklerini daha kolay akıllarında tutabilirler. 

KELİME ÖĞRENME

Bu kelimeler günlük hayatta en sık kullanılan kelimelerdir.

Aynı zamanda günlük yaşantıda karşılarına çıkabilecek basit diyalogları, İngilizce çocuk şarkılarını ve basit şekilde cümle kurmayı öğretiyoruz.

Örneğin yürüyen bir çocuk gördüğünde "She is walking" , zıplayan bir çocuk gördüğünde "He is jumping" demesi gibi örnekler görebilirsiniz.

İLK BİLEN KAZANIR!

" İlk Bilen Kazanır! " Yapılacak yarışmalardan bir tanesi. Bu oyunda amaç, arkadaşlarından önce kelimeyi bilerek en çok puanı toplamaktır. Seviyeler giderek yükseldiğinden Yılsonunda yapılan  yarışmalar ise tam bir Bilgi Bankası haline gelir.

Porrtfolyolarda anne ve babasının önünde yapılan soru cevaplar ise bir hayli heyecanlı ve gurur dolu olacak

 

Etiket Anahtar

#okulunagüven #hijyen #dikili #anaokuludikili #dikilianaokulu #sağlık #maske #mesafe dikiliozelmucitcocuklaranaokulu #ozelmucitcocuklaranaokulu  #temizlikşart #temizlik #özader #anaokulu #kreş #Türkiye #izmir #okulöncesieğitim