Matematik Atölyesi (9)

Matematik Atölyesi

MATEMATİK ATÖLYESİ

“Matematik Her Bilim İçin Önemlidir ve Matematiğin Kendisi Bizzat Hayatın da Kendisidir…”

Matematik çalışmaları bu nedenle ayrı bir önem taşır.

Tüm bilim dallarının temelinin matematik olduğu fikrinden yola çıkarak okulumuzda oluşturduğumuz “Matematik Atölyesi” ile çocuklara matematik konusunda sistemli bir çalışma sunulmaktadır.

Matematik aslında çocuklarımızın yaşantılarının da bir parçasıdır çocuklarımızda yaşamları boyunca matematiğin her alanda önemli olduğunun farkındalığını sağlamak önemlidir.

Çocukların yaşantıları yoluyla her gün yaşadıkları somut deneyimlerle yakından ilgilidir. Betimleme, örüntüleme, kıyaslama, eşitleme, sınıflama, gözlemleme, sıralama, , ölçme, semboller kullanma yani, rakam tanıma, rakam yazma ve grafik çizme gibi konular çocukların gelecekte matematiği anlayarak öğrenmelerine yardım ederek onların kavramları anlamalarını sağlar.

Çalışmaların basitten karmaşığa, kolaydan zora doğru sıralanması ilkesinden yola çıkarak çocuklar belirlenen hedeflere ulaşma yolunda yapılan etkinliklerle; sayıları tanıma, bağlantı kurma; tanıma, eşleştirme, gruplama, farklılıkları ayırt etme, sayılar, basit matematik işlemleri (toplama ve çıkarma), parça-bütün, olay sıralama, grafik çalışmaları, zaman kavramı (takvim, saat vb.) belli özelliklerine göre nesne sıralama ve sınıflandırma gibi çalışmaları içeren etkinlikleri oyun oynayarak gerçekleştirmektedirler.

Atölyemizde eğlenceli bir şekilde matematik etkinliklerinin temel kavram ve becerilerini öğreniriz ve tanırız.

Yaptığımız çalışmaların örnekleri mantık, sınıflandırma, karşılaştırma, sayı duygusu ve sayma şekilleri, konum ilişkileri ve parça-bütünler, birebir eşleştirme, grafik okuma hazırlama, geometrik şekilleri tanıma, basit toplama ve çıkarma yapabilme, zamanla ilgili kavramları tanıma, nesneleri ölçebilme gibi çoğaltılabilir.

Çocukların en iyi öğrenme yolu oyundur. Kavram materyallerini kullanarak dokunmalarını, hissetmelerini, düşünmelerini ve soru sormalarını sağlamak gerekir.

Çocuklar Matematik Atölyesinde etkinlik/oyun sırasında; 

Matematiksel kavramları öğrenirler.

Nesneler ile sayıları öğrenirler.

Problem çözmeyi öğrenirler.

Okul öncesi çocuklar saymaya bayılırlar ve sayı sembollerini tanımaya başlarlar. Bir grup eşyayı temsil eden sembolleri de tanımaya başlayabilirler. (örn. Araba markalarının sembolleri gibi).

Çocuklar genellikle sayıları önce kullanır sonra nesneler ve gruplarla eşleştirirler. İki yaşında çocuklar size yaşlarını söyleyebilirler. Bu dönemde grup/sembol eşleştirmesi için kendinden düzelen malzemeler kullanılabilir.

Değişik büyüklükte ve renklerde sayıları kullanabilirsiniz. Çocukların gruplandırma yaparak yanına rakamları koyup koymadıklarına bakılabilir. “Bu rakam kaç” gibi sorular sorulabilir. Yine çeşitli sayılarda nesneleri gruplandırarak yanlarına sayı sembolleri koyulabilir ve/veya üzerinde sayılar yazılı kartlar kullanılabilir.

Özel Mucit Çocuklar Anaokulu olarak düşüncemiz,
Hepimizin doğaçlama yaşamak zorunda olduğudur.

Bizler hayat denilen bu oyunda önceden belirlenmiş bir rolü, elinde bir oyun metni, ne yapılacağını fısıldayan suflörler olmadan sahneye bırakılmış oyuncular gibiyiz. Yaşam ile ilgili neden ve nasılların yanıtını kendimiz seçmek, belirlemek ve bunlara göre nasıl yaşayacağımıza kendimiz karar vermek zorundayız.

Şartlar böyle iken, insanın matematik ile ilgisi nasıl olmasın?

İnsan, yaşamı boyunca karşılaştığı sorunları halledebilir kılmak, aza indirmek, karşılaştıklarının üstesinden gelmek çabası içerisinde olur.

Bunun için de kendisinin sahip olduğu araçları, onun en büyük dayanaklarıdır.

Bunların başında eğitim gelir. Eğitimin başında da Okul Öncesi Eğitimi gelir.

Eğitimi de anlamlı kılan sağlıklı düşünebilen insanların çokluğudur.

Sağlıklı düşünebilme dendiğinde akla öncelikle matematik gelir,

Çünkü matematik doğru düşünmeyi öğretir.

Düşünce üretilmeden toplumlar kalkınamaz bu yüzden temel bilimler olmadan, bunların başında da matematik olmadan kalkınamaz.

Matematiği sevmenin temelini okul öncesi eğitim oluşturur.

Pek çok çocuk genellikle matematik dersini ürkütücü ve sıkıcı bir ders olarak algılayabilmektir.

Nedeni erken yaşta matematiğin sevdirilmemesidir.

Bu bağlamda matematik atölyemizde, matematiği sevecek, matematiğin değerli ve anlamlı olduğu hissedecek eğlenerek benimseyecek ve öğreneceklerdir.

Matematik çalışmalarında etrafımızda gördüğümüz her şeyin kendi içinde bir matematiğinin olduğunu ve bunu anlamanın yollarını ararız.

Matematik Atölyesi ile hayatın her alanında karşımıza çıkan matematiği keyifli hale getirirken, öğrencilerimizin akademik gelişimlerine de katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.

Sayı, kavram çalışmaları ve matematiğin temellerini bu atölyelerde atıyoruz.

Rakam çalışmalarının yanında geometrik şekiller ve zihinden matematik çalışmaları da yapıyor matematik becerilerini destekleyen oyunlar oynuyoruz.

Farklı yaş gruplarına hitap eden materyallerimizle her çocuğun kendi seviyesinde, eğlenerek matematik eğitimi almasını ve sevmesini sağlıyoruz.

Matematik alanına ciddiyetle önem veren bir kurum olarak İlköğretime hazırlık kapsamında çocuklara kazandırılması gereken matematik becerilerini; 0-20 arası rakamları tanıma, renkleri, şekilleri öğrenme, basit arttırma ve eksiltme yapma kavramlarını yaparak yaşayarak oyun yolu ile hem eğlenerek hem de öğrenmelerini sağlayarak çocuklarımızı Geleceğe Güvenle-Güvenli Bir Adım önde başlamaları için gayret eden ve bu konuda başarılı bulunacak bir kurum olma yolunda ilerliyoruz.

 

Etiket Anahtar

#okulunagüven #hijyen #dikili #anaokuludikili #dikilianaokulu #sağlık #maske #mesafe dikiliozelmucitcocuklaranaokulu #ozelmucitcocuklaranaokulu  #temizlikşart #temizlik #özader #anaokulu #kreş #Türkiye #izmir #okulöncesieğitim