Değerler Eğitimi Özel

DEĞERLER EĞİTİMİ

Değerlerimiz

Değerlerini Bilen ve Değerlerine Sahip Çıkan Çocuklar Bizim Doğru Geleceğimizin Önemli Birer Parçası Olacaklar. Geleceğimizi kaybetmemek adına Değerlerinin farkında olup bunları bilen ve sahip çıkan, değerlerini yitirmeden ve bunlarla bağını koparmadan teknoloji ve dünyaya ayak uydurabilen çocuklar yetiştirebilmeliyiz. Bunu sağlayabilmek için de okul ve aile işbirliği ile okul öncesi eğitime gerektiğince ve yeterince önem vermeliyiz.

Bizim için akademik becerilerin yanı sıra toplumsal değerlerde çok önemlidir.

Okul öncesi dönemde erken dönemden itibaren kazandırılan değerler eğitiminin yeterince ve gereğince verilmesi ilerleyen yıllarda toplumsal norm ve kuralların belirlenmesi açısından önemli görülmektedir.

Bu bağlamdan yola çıkarak çocuklara sadece bilmeleri gereken şeyler hakkında eğitim verilmemeli, insan olmak ve bir arada yaşamak ile bizi biz yapan değerlerimiz konusunda da eğitim verilmelidir.

Okul öncesi dönemde kendine güvenme, sorumluluk alma, sorumluklarını yerine getirme, bir göreve başlama ve bu görevi tamamlama, takım çalışması,

Doğruları söyleme, Atatürk İlke ve İnkılaplarını içselleştirip bu doğrultuda hareket etme, nezaket kurallarını uygulama ve nezaket kelimelerini kullanma gibi değerlerin kazandırılması

Çocuğun tüm yaşamı boyunca kullanacağı yaşam tarzı ile becerileri de beraberinde getirir.

Nitelikli eğitim, insanı bir bütün olarak algılar ve bilişsel alanı olduğu kadar duyuşsal alanı da içeren eğitimi destekler.

İnsanın bilişsel, duyuşsal, davranışsal olmak üzere üç boyutu vardır. Eğitimin de insanın bu üç boyutunun farkına varacak, bunları geliştirecek bir yapıda olması gerekmektedir.

Değerler eğitimi, duyuşsal boyutunun bir parçası olması dolayısıyla aile ve okul eğitiminde değerlerin farkında, kişiliği gelişmiş, davranışları olgunlaşmış bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

İyi bir değerler eğitimi, çocuğun kişilik gelişimi kadar akademik başarısını da olumlu etkileyecektir.

İnsandaki potansiyelin en üst sınırına kadar geliştirilebilmesi, ancak ona çok erken dönemlerde sağlanacak imkânlarla mümkün olabilir.

Bu dönemle yaşamın ilk yıllarındaki eğitimin, çocuğun içinde bulunduğu fiziksel ve sosyal çevrenin, onun gelişmesinde çok önemli rolü vardır.

Okul öncesi çağı bu bakımdan hayati bir öneme sahiptir.

Bu yıllarda çocuğa "verilenler veya verilemeyenler" onun geleceğini belirler. Kısacası bu dönem, insan yaşamının temelini oluşturur.

Özel Mucit Çocuklar Anaokulu, okul öncesinin, çocuğun yaşantısında en önemli dönem olduğuna inanır.

Bu nedenle okulumuzda bu eğitimin istenen sonucu vermesi için değerler eğitiminin çocuklarımıza toplumsal kuralları erken yaşta farkındalık oluşturması ve yaşayış biçimini öz yeterlilikleri ile kontrol etmelerini ve ilerleyen yaşlarda içselleştirmelerini sağlamak adına Değerler Eğitimi çalışması önemli bir yere sahiptir.

Bu yüzden kurumda, çocuğun olabildiğince ailesiyleymiş gibi huzurlu, evindeymiş gibi rahat, sosyal alandaymış gibi kurallara uyulan bir ortam yaratılır.

Özel Mucit Çocuklar Anaokulunun amacı sadece öğretmek değil, çocuklarda öğrenmeye ilgi uyandırmak, öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulamayı bir alışkanlık haline getirmektir.

 

Etiket Anahtar

#okulunagüven #hijyen #dikili #anaokuludikili #dikilianaokulu #sağlık #maske #mesafe dikiliozelmucitcocuklaranaokulu #ozelmucitcocuklaranaokulu  #temizlikşart #temizlik #özader #anaokulu #kreş #Türkiye #izmir #okulöncesieğitim