Solfej Atolyesi Özel

SOLFEJ ATÖLYESİ

Aslında müzik ilkel çağlardan beri varlığını sürdürmeye devam eden ve duyguları ses ile ifade etme yöntemidir. Ritimlerin, melodilerin ve armoninin birleşmesiyle bir müzik parçası ortaya çıkar.

Müziğin alfabesi notalardır:

Nota: Seslerin yüksekliklerini (incelik/kalınlık) ve sürelerini göstermeye yarayan işaretlerdir. Müziğin alfabesini, yani notaları öğrenmek için çeşitli çalışmalar yapmak gerekir:

Solfej: Notaları adlarıyla, sesleriyle ve süreleriyle okumaya denir.

Bona: Notaları sadece adları ve süreleriyle okumaya denir.

Müziği tek başına notalar oluşturmaz. Müzik eserleri, notaların zamansal organizasyonu ile anlam kazanır:

Ritim: En geniş anlamında, müziğin zaman içinde akışına denir.

Solfej çalışmaları notaların seslerini öğrenmemizi, bona çalışmaları notaların ritmik değerlerini öğrenmemizi sağlar.

Birçok müzikal gelenekte birden fazla değişik sesi aynı anda duyarız.

Özellikle klasik batı müziğinde en az üç farklı sesten oluşan akorların oluşumu ve bu akorların yürüyüşleri (progression) armoniyi oluşturur.

Solfej, bir müzik parçasını nota adlarını söyleyerek seslendirme işidir. Yani müzik parçalarının notalarını sadece do, re, mi gibi ses adlarıyla seslendirilmesine denir. Yani solfej bir müziğin notalarını okumak ya da çalmak ile aynı şeydir.

Müzik kurallarının da öğrenildiği bu programın eğitimlerinde bu amaçla yapılan çalışmaların ya da alıştırmaların tümüne solfej çalışmaları denir.

Çocuklar ve müziğe yeni başlayanlar için solfejin büyük önemi vardır ve müzik eğitiminin başlıca derslerinden biridir. 

 Solfej dersinin önemi - sadece konservatuarlara ya da eğitim fakültelerinin müzik öğretmenliği bölümlerine girmek için değil - şarkı söylemek ve enstrüman çalmayı öğrenmek isteyen herkes için büyüktür.

Solfej çalışmak tonalite ve ses aralıklarını çok daha hızlı kavramayı ve etkin bir biçimde kullanabilmeyi sağlar. Solfej eğitimi öğrencinin yaşına ve bilgi seviyesine göre şekil alan bir derstir.

Solfej Atölye eğitimlerindeki program, Ritim duygusu geliştirmek, müziğin alfabesi olarak bilinen notaları sorunsuz bir şekilde tanımak, okumak, yazmak, seslendirmek müzik alt yapısının ve bilgilerinin kalıcı olmasını sağlamak üzerine kurulur.

Solfej çalışmalarında öğrenciler ses aralıklarını, ritimleri, tonalite ve anahtarlarını yani genel olarak müzik yazımının bütün öğelerini öğrenmeyi ve bunları gerçek seslere dönüştürmeyi kavramış olurlar.

Bu bakımdan solfej çalışmaları müzik eğitiminde ve öğretiminde çok önemli bir yer alır. Sadece şan öğrencileri değil, enstrüman çalan diğer öğrenciler de solfej eğitimi görürler. Solfej eğitimlerinde genel ton bilgisi, çalan ezginin çözümlenmesi ve nota okumanın dışında genel ton bilgisi geliştirilmesi amaçlanır.

Solfej Atölye eğitimlerindeki başlıca konular arasında Kulak Çalışmaları – Aralık Duyumu (Tek ses, çift ses, üç ses, dört ses), Ezgisel İşitme (Melodik Hafıza), Ritimsel İşitme (Ritimsel Hafıza), Ritimsel Okuma (Mono Okuma), Deşifre (Majör ve ilgili minör tonlarda yapılan deşifre çalışmaları), Dikte (2/4, 3/4 ve 4/4 ölçülerinde, kalın la ve ince mi aralığında arızalı ve arızasız dikte çalışmaları) sayılabilir.

Solfej Atölye Çalışmaları Amaçları ve İçeriği

Nota öğrenimi ve nota okuması hızlanan öğrencilerin enstrümanın öğrenim süreci daha hızlı ilerler

Müziğin alfabesi olan notaları sorunsuzca okumak ve yazmak, tanımak, seslendirmek.

Müzikte “zaman” unsurunu iyi kullanabilmek, ritm duygusunu geliştirmek,

Deşifre (notası verilen bir müzik parçasını ilk bakışta seslendirebilme) ve dikte (duyulan müzik parçasını notaya dökebilme) becerisi kazanmak ve bunu geliştirmek,

Enstrüman derslerinin ders dışında yapılması gereken teknik çalışmaları kolaylaştırmak amaçlı egzersizler yapmak ve farklı bir enstrüman çalışmasına başlamak istenildiğinde, tercih edilen yeni enstrümana sağlam bir altyapı hazırlamak,

Müzik bilgilerinin kalıcı olmasını sağlamak.

Atölye çalışmaları Hakkında

*Atölye Çalışmaları Atölyeye Göre Seçmeli “Birebir” veya “Küçük Grup” Atölyeler kapsamında ve kendi atölyesinde yapılır. Kişiye özel ya da grup olarak verilebilir. Grup isteklerinde grup şartları sağlanmalıdır.

*Atölyelerimizin tümüne kayıt olarak katılmak ve atölyelerimizden yararlanmak için okulumuz öğrencisi olmak zorunlu değildir.

*Tüm atölyelerimizde (Müfredat İçinde Olanlar da Dâhil Olmak Üzere) “İsteğe Bağlı Olarak Kayıt Yapılabilir.” Okulumuz dışından da istekli olanlar atölyelerimizden yararlanmak için programlarımıza kayıt olabilirler. Atölyelerimize kayıt olabilmek için herhangi bir sınav şartı yoktur.

*İsteğe Bağlı Atölye sözleşme ve ödemeleri ayrıca yapılır.

*Atölyelerimizde yaş grubu uygun istekli bütün öğrencilere ve öğrencisi ile birlikte kayıt olmak ve katılım sağlamak şartıyla yaş sınırı olmaksızın öğrenci ebeveynlerine de Atölye Eğitimi verilmektedir.

*Atölye Eğitimi, aynı grupta diğer atölyelerde kayıtlı olup eğitim almakta olan atölye öğrencilerine indirimli olarak verilmektedir.

*Atölye çalışmaları süresi yaş grubuna ve katılımcı sayısına göre düzenlenecek olup atölye gün ve saatleri “Birebir” Atölyelerde öğrenci isteğine göre “Küçük Grup” Atölyelerde düzenlenecek program dâhilinde kurumun uygun zamanlarında belirlenir.

*Bünyemizde henüz faaliyette olmayan ve yeterli sayıda katılımcı isteği olan atölye türleri için katılımcıların kaydı yapılıp sözleşme ve ilk ödemeler gerçekleştiğinde atölye planlama, düzenleme ve faaliyetleri başlayacaktır.

 

ÇOCUK VOKALİ

Çocuklar her yaşta etkin bir şekilde ve zevkle vokal çalışmasını yapabilir.

Doğrudan vokal çalışmasına başlamayı 6-7 yaş grubu çocuklarına öneririz.

O zamana kadar (3,5 ile 6 yaş arasında) çocuklar, şarkı söyleme ve nefes alıştırmalarının mutlaka dâhil olduğu genel müziksel gelişim programına göre çalışmalıdırlar.

Vokal öğretmenlerimiz çocuğunuzun zevkle söyleyeceği çocuk dizilerinden şarkı seçecektir.

Çocuğun müzik kulağı gelişmemişse, uğraşacağı müzik etkinliğine bağlı olmaksızın onu geliştirmek gerekmektedir.

Bir çocuk başlangıçta notaları tam olarak söyleyemiyorsa, bir melodiyi tam olarak tekrar edemiyorsa, o çocuktan başlangıçta iyi şarkı söyleme performansı beklenemeyeceği bilinmektedir. Bunun için başlangıç aşamasında solfejin (nota bilgisinin) tüm kursunu görmeye gerek yoktur. Çocuğun kulak ile ses arasında daimi bir koordinasyon geliştireceği vokal solfej yeterlidir.

İlgi ve yetenek ile gelişme gözlendiğinde bu kesinlikle doğru ve yeterli bir rehberlik ve çalışmayla çok daha fazla seviyede geliştirilecektir.

İyi bir vokal sese sahip olmanın birinci ve en önemli şartı vokal aparatın tam bir özgürlük içinde olmasıdır. Doğru bir şekilde şarkı söylenmesi esnasında iç veya dış kaslarda (ses tellerinin veya kıvrımlarının da kas olduğunu hatırlamalıdır.) herhangi bir sıkışma olmaması gerekir. (yüz ifadesi herhangi bir sabit pozisyonda kalmamalıdır, serbestçe değişebilir).

Eğer kasları sıkıştırarak şarkı söylüyorsanız, ses kolayca yorulur, üst notalara yetişemez, falsolu ses çıkar, hatta acı bile hissedilmeye başlar.

Atölye çalışmaları Hakkında

*Atölye Çalışmaları Atölyeye Göre Seçmeli “Birebir” veya “Küçük Grup” Atölyeler kapsamında ve kendi atölyesinde yapılır. Kişiye özel ya da grup olarak verilebilir. Grup isteklerinde grup şartları sağlanmalıdır.

*Atölyelerimizin tümüne kayıt olarak katılmak ve atölyelerimizden yararlanmak için okulumuz öğrencisi olmak zorunlu değildir.

*Tüm atölyelerimizde (Müfredat İçinde Olanlar da Dâhil Olmak Üzere) “İsteğe Bağlı Olarak Kayıt Yapılabilir.” Okulumuz dışından da istekli olanlar atölyelerimizden yararlanmak için programlarımıza kayıt olabilirler. Atölyelerimize kayıt olabilmek için herhangi bir sınav şartı yoktur.

*İsteğe Bağlı Atölye sözleşme ve ödemeleri ayrıca yapılır.

*Atölyelerimizde yaş grubu uygun istekli bütün öğrencilere ve öğrencisi ile birlikte kayıt olmak ve katılım sağlamak şartıyla yaş sınırı olmaksızın öğrenci ebeveynlerine de Atölye Eğitimi verilmektedir.

*Atölye Eğitimi, aynı grupta diğer atölyelerde kayıtlı olup eğitim almakta olan atölye öğrencilerine indirimli olarak verilmektedir.

*Atölye çalışmaları süresi yaş grubuna ve katılımcı sayısına göre düzenlenecek olup atölye gün ve saatleri “Birebir” Atölyelerde öğrenci isteğine göre “Küçük Grup” Atölyelerde düzenlenecek program dâhilinde kurumun uygun zamanlarında belirlenir.

*Bünyemizde henüz faaliyette olmayan ve yeterli sayıda katılımcı isteği olan atölye türleri için katılımcıların kaydı yapılıp sözleşme ve ilk ödemeler gerçekleştiğinde atölye planlama, düzenleme ve faaliyetleri başlayacaktır.

 

Etiket Anahtar

#okulunagüven #hijyen #dikili #anaokuludikili #dikilianaokulu #sağlık #maske #mesafe dikiliozelmucitcocuklaranaokulu #ozelmucitcocuklaranaokulu  #temizlikşart #temizlik #özader #anaokulu #kreş #Türkiye #izmir #okulöncesieğitim

Keywords, Anahtar Kelimeler

Mucit Çocuklar Anaokulu

Eğitim, ogretim, okul öncesi Eğitim, okul oncesi ogretim, Gelecege bir adim egitim ogretim, okul oncesi, anaokulu, kres anaokulu, kres, gunduz bakimevi, çocuk klubu, dikili anaokulu, dikilide anaokulu, dikili anaokulları, dikili okul oncesi, dikilide okul oncesi, dikili kres anaokulu, dikili çocuk klubu, www.anaokulu.dikili.tv, www.okul.dikili.tv, www.mucit cocuklar anaokulu, mucit cocuklar, 3 yas anaokulu, 3 yas okul oncesi, 3 yas okul oncesi anaokulu, 4 yas anaokulu, 4 yas okul oncesi, 4 yas okul oncesi anaokulu, 5 yas anaokulu, 5 yas okul oncesi, 5 yas okul oncesi anaokulu, 6 yas anaokulu, 6 yas okul oncesi, 6 yas okul oncesi anaokulu, geleceğe bir adim, Gelin bu hayatta ilk adımı birlikte atalım.

Etiketler, Tags, Etiket Bulutu

Mucit Çocuklar Anaokulu

Eğitim, ogretim, okul öncesi Eğitim, okul oncesi ogretim, Gelecege bir adim egitim ogretim, okul oncesi, anaokulu, kres anaokulu, kres, gunduz bakimevi, çocuk klubu, dikili anaokulu, dikilide anaokulu, dikili anaokulları, dikili okul oncesi, dikilide okul oncesi, dikili kres anaokulu, dikili çocuk klubu, www.anaokulu.dikili.tv, www.okul.dikili.tv, www.mucit cocuklar anaokulu, mucit cocuklar, 3 yas anaokulu, 3 yas okul oncesi, 3 yas okul oncesi anaokulu, 4 yas anaokulu, 4 yas okul oncesi, 4 yas okul oncesi anaokulu, 5 yas anaokulu, 5 yas okul oncesi, 5 yas okul oncesi anaokulu, 6 yas anaokulu, 6 yas okul oncesi, 6 yas okul oncesi anaokulu, geleceğe bir adim, Gelin bu hayatta ilk adımı birlikte atalım.