Atölyelerimiz (21)

Atölyelerimiz

ATÖLYELERİMİZ

Anaokulumuzda uygulanmakta olan “Branş” tanımı bundan sonra “Atölye” olarak anılacaktır. Atölyeler sadece ticari amaca yönelik olmayıp,

Atölyelerde, çocuklarımızın gelişimlerini desteklemek ve farklı seçeneklerde buluşturup, farkındalıklarını arttırmak, yetenek alanlarını belirleyerek ilerlemelerine olanak yaratmak amacıyla uzman öğretmen/eğitmenler tarafından Çocuk Kulübü kapsamında 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununda belirtilen Türk Millî Eğitiminin genel ve özel amaçları ile temel ilkeleri doğrultusunda verilecek eğitim/ öğretimin amacına, eğitim programına, yaş grubuna ve düzeyine uygun eğitimler verilecektir.

Bu belge ve bu doğrultuda yayınlanan belgeler ile görsel vb. içerikler eğitim/ öğretim yılına hazırlık amacı ile anaokuluna öğrenci kaydı sırasında velilere sunarak tanıtım yapmak için bilgilendirmeleri sağlama amacıyla düzenlenmiştir.

Çocuk kulübü: Eğitim/ders saatleri dışında; çocuklarda güven, sorumluluk duygusu ile mevcut ilgi alanlarını geliştirmeye ve yeni ilgi alanları oluşturmaya, beceriler kazandırmaya yönelik bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerin yapılmaamacıyla istekli velilerin çocukları için kurulan kulübü ifade eder.

Çocuk kulübü, kurulduğu okulun adını ar. Yani; katılacağınız atölyenin adı, “Özel Mucit Çocuklar Anaokulu Çocuk Kulübü… Atölyesi” olarak adlandırılacaktır.

Çocuk Kulüpleri Yönergesi, 5. Maddesine göre Çocuk kulübü kurulamayan okullardaki çocuklar, başka okulların çocuk kulüplerine kayıt yaptırabilirler.

Bu nedenle atölyelere kayıt olmak için okulumuzun öğrencisi olma şartı yoktur.

Çocuk kulübü kapsamındaki atölyeler isteğe bağlı ve ücretlidir. Veliler, çocuklarını çocuk kulübüne kayıt yaptırmaya zorlanamaz.

Çocuk Kulübü/Atölye çalışmalarını başlatabilmek için ön koşul kulüpte görevli öğretmen/usta öğretici sorumluluğundaki toplamda en az 10 çocuktan oluşan(Covid-19 Pandemisi nedeniyle En Az 5 Öğrencilik)  gruba ait talep dilekçesine istinaden gerekli izin/onayların alınmasıdır.

İlan edilen tüm atölyelerimizde çalışmalar ancak bu ön koşul gerçekleştikten sonra başlayacaktır.

Ayrıca İlan edilenlerin dışında Çocuk Kulübü kapsamında yapılması planlanan ancak mevcutta görevlisi bulunmayan farklı atölyeler için de yaş grubu ile mevzuata uygun olacak şekilde yeterli talep/başvuru olması halinde, gerekli planlama ve hazırlık çalışmaları yapılıp bu dalların belge/yeterlilik sahibi eğitmen/öğretmenleri ile anlaşma/sözleşme yapılarak çalışma izinleri alındıktan sonra bu dallarda kulüp faaliyeti için gerekli izin/onaylar ile iş/işlemler tamamlanarak, kodlama eğitiminden başka daha ileri düzey Robotik Kodlama, Bale, Dans, Jimnastik, Yoga, Pilates, Yüzme vb. konularda ya da veli isteğine bağlı diğer konularda başvuru/talep alan kulüp faaliyetlerine başlanacak olup atölye ücretleri de çalışmaların başlaması kesinleştikten sonra tahsil edilecektir.

Her yaş/sınıf düzeyinde yeterli sayıda başvuru olması hâlinde, çocuklar seviyelerine uygun yaş/sınıf düzeylerine göre Kulüp/Atölye etkinliklerine alınır.

Zorunlu hâllerde ise farklı yaş grubundaki/sınıflardaki çocuklara bir arada da Kulüp/Atölye etkinliği yaptırılabilir.

Kulüpte farklı alan etkinlikleri yaptırılabilir.  

Çocuk kulübü/Atölyelerinde;  çocuk/öğrencilerin yaş ve gelişim durumlarına göre geleneksel çocuk oyunları, halk oyunları, güzel sanatlar, beden eğitimi ve spor çalışmaları, değerler eğitimi, yabancı dil,  bilim olimpiyatları ve proje çalışmaları ile gelişim alanlarını destekleyecek benzeri faaliyetler yapılır.

Atölyelerimizde dünyayı, etrafımızdakileri, en bilimsel ve temel halleriyle ele almaya çalışıyor, bilim ve teknolojinin gereksinimlerini göz ardı etmeden sanatsal ve yaşamsal ögeler ile hareketi ekliyoruz.

Çocuklarımıza bilimsel düşünme becerisi katıp ileriki yaşamlarında üretime katıldıklarında neden, nasıl sorularını sorabilen, yeni düşünceler üretebilen, hala merak eden, dünyayı tanımak ve anlamak isteyen çocuklar olsunlar istiyoruz çünkü.

Düşüncelerini daraltacak sınırları olmasın, çılgınca düşünebilsinler ve deneyebilsinler istiyoruz.

Peki, biz onların önlerine sınır koyarak sınırsızlaştırabilir miyiz?

Tabii ki hayır işte bu yüzden atölyelerimiz var.

 

Çocuktaki gizli yeteneklerin keşfedilip açığa çıkarılabilmesi için okul öncesi eğitim çağındaki 3-6 yaş grubu çocuğun herhangi bir sınavdan geçirmeksizin ve bilinen yeteneğine bakılmaksızın atölye kayıtları yapılmaktadır.

Ayrıca atölyelerimizin tümüne kayıt olarak katılmak ve yararlanmak için okulumuz öğrencisi olmak zorunlu değildir.

*Tüm atölyelerimizde (Müfredat İçinde Olanlar da Dâhil Olmak Üzere) “İsteğe Bağlı Olarak Kayıt Yapılabilir.” Okulumuz dışından da istekli olanlar atölyelerimizden yararlanmak için programlarımıza kayıt olabilirler. Atölyelerimize kayıt olabilmek için herhangi bir sınav şartı yoktur.

Anne-Baba-Çocuk Atölye Çalışmaları da bunlara dâhildir.

Atölyelerimize kayıt olmak için minimum yaş sınırı 3 tür.

 

ATÖLYELERDE ETKİNLİK GÜN VE SAATLERİ

Atölyelerimizde etkinlik günleri toplamı ortalama 2 aydır. Bu süre atölye cinsi ve yaş gruplarına göre değişiklik gösterebilir. İstek olduğunda gerek görülürse daha ileri seviyelerde Atölye Çalışmaları yapılabilir.

Atölye Çalışmalarımız okulumuzun uygun olduğu gün ve saatlerde uygun hafta içi ve hafta sonu günlerinde düzenlenebilir. Atölye çalışma saatleri atölye cinsi ve yaş gruplarına göre yeterli olacak şekilde düzenlenmektedir.

“Bire bir” Atölyelerde etkinlik gün ve saatleri katılımcıya uygun gün ve saatlerde düzenlenebilir.

“Küçük Grup Atölyeler” ise toplu etkinlik olduğundan dolayı “Bire bir” Atölyelerde ve etkinlik enstrümanlarında uygulananın aksine, katılımcıya uygun gün ve saatlere göre organize edilememektedir. “Küçük Grup Atölyeler” belirli gün ve saatlerde belirli bir program çerçevesinde yürütülmektedir.

Atölyeler Müfredata Dâhil ve Seçmeli Atölye olarak iki kısma ayrılmıştır. Müfredata dâhil atölyeler ücrete dâhildir.

Çocuk Kulübü kapsamındaki İsteğe Bağlı Seçmeli Atölye isteklerinde ilgili atölye sözleşmesi ayrıca yapılır. Daha ileri seviyede eğitim almak isteyen çocuklar için İsteğe Bağlı Seçmeli Atölyelerimizden yararlanabilirsiniz.

İsteğe Bağlı Seçmeli Atölyelerimiz iki gruba ayrılmaktadır.

Bunlardan birincisi “Bire bir” Atölyelerdir. Bu atölyelerin açılabilmesi için öğrenci alt sınırı yoktur. Bir öğrenci için bile açılabilir. Bu tür atölye sözleşme ve ödemeleri ayrıca yapılır.

“Küçük Grup Atölyeler” olarak adlandırılan ikincisinin ise açılabilmesi için bir grup öğrenciye ihtiyacı bulunmaktadır. Bu atölyelerin açılabilmesi için atölye grupları en az 6 ve 10 öğrenci arasında olmalıdır.

Çocuk Kulübü kapsamındaki atölyeler ücretli olup isteğe bağlı atölyelerdir ve katılım zorunlu değildir. Bu atölyelerin sözleşme ve ödemeleri ayrıca yapılır.

Dönem içi zorunlu hallerde “Küçük Grup Atölyeler”ine gelememe durumunda etkinlikler grup olarak işlendiği için etkinlik yapılmış sayılır.

“Küçük Grup Atölyeler ”inde Yaz Tatili gibi uzun süreli dönemlerde grup için yeterli sayıda katılımcı olmazsa etkinlikler dondurulacak ve tatil dönüşü etkinliklere kalınan yerden devam edilecektir. Grup için yeterli sayıda katılımcı olduğu durumlarda etkinlikler kesintisiz devam edecektir.

Bünyemizde bulunmayan atölye açılması istekleriniz gerekli şartlar sağlandığında gerçekleştirilecektir. 

Dönemsel olarak farklı Atölye Etkinlik Kampanyaları yaptığımız için, güncel Atölye Etkinlik Kampanyaları ve ücretleri için bizimle iletişime geçiniz.

Atölye çalışmaları Hakkında

*Atölye Çalışmaları Atölyeye Göre Seçmeli “Birebir” veya “Küçük Grup” Atölyeler kapsamında ve kendi atölyesinde yapılır. Kişiye özel ya da grup olarak verilebilir. Grup isteklerinde grup şartları sağlanmalıdır.

*Atölyelerimizin tümüne kayıt olarak katılmak ve atölyelerimizden yararlanmak için okulumuz öğrencisi olmak zorunlu değildir.

*Tüm atölyelerimizde (Müfredat İçinde Olanlar da Dâhil Olmak Üzere) “İsteğe Bağlı Olarak Kayıt Yapılabilir.”

Okulumuz dışından da istekli olanlar atölyelerimizden yararlanmak için programlarımıza kayıt olabilirler.

Atölyelerimize kayıt olabilmek için herhangi bir sınav şartı yoktur.

*İsteğe Bağlı Atölye sözleşme ve ödemeleri ayrıca yapılır.

*Atölyelerimizde yaş grubu uygun istekli bütün öğrencilere ve öğrencisi ile birlikte kayıt olmak ve katılım sağlamak şartıyla yaş sınırı olmaksızın öğrenci ebeveynlerine de Atölye Eğitimi verilmektedir.

*Atölye Eğitimi, aynı grupta diğer atölyelerde kayıtlı olup eğitim almakta olan atölye öğrencilerine indirimli olarak verilmektedir.

*Atölye çalışmaları süresi yaş grubuna ve katılımcı sayısına göre düzenlenecek olup atölye gün ve saatleri “Birebir” Atölyelerde öğrenci isteğine göre “Küçük Grup” Atölyelerde düzenlenecek program dâhilinde kurumun uygun zamanlarında belirlenir.

*Bünyemizde henüz faaliyette olmayan ve yeterli sayıda katılımcı isteği ile talep/başvuru alan farklı alanlardaki atölyeler için planlama/ düzenleme yapılıp gerekli iş/işlemler tamamlanarak atölyenin açılması kesinleşince katılımcıların kesin kayıt sözleşmesi ve ilk ödemeleri gerçekleştiğinde atölye faaliyetleri başlayacaktır.

 

Etiket Anahtar

#okulunagüven #hijyen #dikili #anaokuludikili #dikilianaokulu #sağlık #maske #mesafe dikiliozelmucitcocuklaranaokulu #ozelmucitcocuklaranaokulu  #temizlikşart #temizlik #özader #anaokulu #kreş #Türkiye #izmir #okulöncesieğitim

Keywords, Anahtar Kelimeler

Mucit Çocuklar Anaokulu

Eğitim, ogretim, okul öncesi Eğitim, okul oncesi ogretim, Gelecege bir adim egitim ogretim, okul oncesi, anaokulu, kres anaokulu, kres, gunduz bakimevi, çocuk klubu, dikili anaokulu, dikilide anaokulu, dikili anaokulları, dikili okul oncesi, dikilide okul oncesi, dikili kres anaokulu, dikili çocuk klubu, www.anaokulu.dikili.tv, www.okul.dikili.tv, www.mucit cocuklar anaokulu, mucit cocuklar, 3 yas anaokulu, 3 yas okul oncesi, 3 yas okul oncesi anaokulu, 4 yas anaokulu, 4 yas okul oncesi, 4 yas okul oncesi anaokulu, 5 yas anaokulu, 5 yas okul oncesi, 5 yas okul oncesi anaokulu, 6 yas anaokulu, 6 yas okul oncesi, 6 yas okul oncesi anaokulu, geleceğe bir adim, Gelin bu hayatta ilk adımı birlikte atalım.

Etiketler, Tags, Etiket Bulutu

Mucit Çocuklar Anaokulu

Eğitim, ogretim, okul öncesi Eğitim, okul oncesi ogretim, Gelecege bir adim egitim ogretim, okul oncesi, anaokulu, kres anaokulu, kres, gunduz bakimevi, çocuk klubu, dikili anaokulu, dikilide anaokulu, dikili anaokulları, dikili okul oncesi, dikilide okul oncesi, dikili kres anaokulu, dikili çocuk klubu, www.anaokulu.dikili.tv, www.okul.dikili.tv, www.mucit cocuklar anaokulu, mucit cocuklar, 3 yas anaokulu, 3 yas okul oncesi, 3 yas okul oncesi anaokulu, 4 yas anaokulu, 4 yas okul oncesi, 4 yas okul oncesi anaokulu, 5 yas anaokulu, 5 yas okul oncesi, 5 yas okul oncesi anaokulu, 6 yas anaokulu, 6 yas okul oncesi, 6 yas okul oncesi anaokulu, geleceğe bir adim, Gelin bu hayatta ilk adımı birlikte atalım.